O nás

Dovolte, abychom Vás seznámili s činností naší společnosti: budování multifunkčních telekomunikačních sítí sloužících pro přenos televizního signálu, internetu a telefonního spojení. Provádíme sítě jak optické, tak metalické včetně montáží technologií. Tyto sítě budujeme především pro firmy Telefónica O2 Czech republic, a.s., UPC Česká republika, a.s., Smart Comp. a.s.-NETBOX.

V oblasti silnoproudé elektrotechniky jsme rámcovým dodavatelem pro budování a opravy sítí E.ON Česká republika, s.r.o.

Jsme také smluvním aliančním partnerem firmy E.ON Česká republika, s.r.o. V rámci této činnosti zajišťujeme zejména opravu a údržbu sítí nízkého i vysokého napětí, zemních i nadzemních přípojek NN a VN, trafostanic, včetně projektových prací a inženýrské činnosti. Tyto služby nabízíme v rámci našich kapacit všem zákazníkům.

Další naší činností je budování sítí veřejného osvětlení pro obce i pro soukromé investory.

Společnost ELQA, s.r.o. je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001:200.

Firma ELQA s.r.o. vznikla 1.5.1994 vyčleněním ze sdružení podnikatelů, které se zabývalo především elektromontážními pracemi. Firma navázala na činnost předchozího sdružení a v průběhu několika let ji rozvinula a specializovala. V roce 2004 zvýšila svůj kapitál ze 200.000,- Kč na 10.000.000 Kč. Provozovna firmy je v Kuřimi, na ulici Blanenská ...