Reference

Reference

FTTB Kamechy Brno, 2., 3. etapa Telefónica O2 Czech republic, a.s.
Brno, obytný soubor Kamechy E.ON Česká republika, s.r.o.
FTTB Šmahova TS+OK, I. Etapa Telefónica O2 Czech republic, a.s.
Obytný soubor Šmahova v Brně-Slatina, SO15 veřejné osvětlení STAVOS Brno, a.s.
Hodonín, MDO - Silnice I/51 Hodonín, MDO II D.I.S., spol. s.r.o.
Víceúčelový objekt Zlín, Jižní svahy Nad Nivami, TS+NN L. D. Energy, s.r.o.
Blansko, Pod Sanatorkou, výstavba RD VRBA, s.r.o.
Blansko - 14RD pod sanatorkou E.ON Česká republika, s.r.o.
BRNO, Libušina tř. 10, stav. úprava NN, Medlík E.ON Česká republika, s.r.o.
I/52 Brno - Rajhrad D.I.S., spol. s.r.o.
Žebětín, BEATUS, rozš. nn, DTS E.ON Česká republika, s.r.o.
Žebětín, Šebesta, přeložka VN69 E.ON Česká republika, s.r.o.
BRNO, Nové Sady 2 nová DTS, Sova E.ON Česká republika, s.r.o.
Moravany, Švédské kříže, DTS, NNk, 18RD - I. etapa E.ON Česká republika, s.r.o.
Dolní Loučky, Na Loukách-kab. NN 24RD E.ON Česká republika, s.r.o.
Šlapanice, st. úprava VN1370, VN - Čechova, VN1371, VN-Jungmannova E.ON Česká republika, s.r.o.
Šlapanice, lokalita Dlouhá,VN, NN, DTS E.ON Česká republika, s.r.o.
Moravské náměstí, včetně Běhounské D.I.S., spol. s.r.o.
Velatice, Padělky II, DSNN, Hlučka E.ON Česká republika, s.r.o.
Přípojka VN, trafostanice 250 kVA, přípojka nn pro firmu SOLAR VK s.r.o. Lunek, s.r.o.
Rekonstrukce obalovny živičných směsí Boskovice, SO02 Trafostanice Boskovice, s.r.o.
FVE LEDCE - přeložka trasy Telefónica O2,  
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN22KV, KABEL NN, OPTOTRUBKA KEER, spol. s.r.o.
Brno, Havránkova, DTS, NNk, K-Keramika E.ON Česká republika, s.r.o.
FVE Kyjov Nelumbo s.r.o.
FVE Hradčany II. Nelumbo s.r.o.
FVE Hradčany I. Nelumbo s.r.o.